Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

Dit is de privacy verklaring van Timmerfabriek Bebu B.V. Hierin wordt beschreven hoe er met persoonlijke gegevens om wordt gegaan.

 

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. Zo wordt aangegeven waarom jouw gegevens worden opgeslagen, waar ze worden opgeslagen en ook wordt aangegeven wat je rechten zijn met betrekking tot het opslaan van deze gegevens.

We zullen deze privacy verklaring wijzigen indien wetswijzigingen ons daartoe zetten.

 

Wij

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Timmerfabriek Bebu B.V. Wij zijn een allround timmerfabriek, gevestigd in Oude-Tonge en produceren kozijnen, hout skeletbouw en overige timmerwerken voor kleine en grote aannemers.

Er zijn situaties waarbij jouw gegevens worden verzameld door Timmerfabriek Bebu B.V. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en wat jij hier zelf mee kan doen. Daarover gaat deze privacy verklaring.

 

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Timmerfabriek Bebu B.V..

Dit zijn ;

 1. Het versturen van nieuwsbrieven

Timmerfabriek Bebu B.V. stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Timmerfabriek Bebu B.V.. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

 1. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Timmerfabriek Bebu B.V. via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens zoals je naam, bedrijfsnaam en e-mailadres.

 1. Analytics

De website van Timmerfabriek Bebu B.V. verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

 

Ontvangers

De gegevens die Timmerfabriek Bebu B.V. ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v. ;

 1. Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met behulp van Mailchimp. Namen en emailadressen worden op diverse manieren verkregen en beheerd. Ze worden onderhouden in de verzendlijsten van Mailchimp.

 1. Argeweb

Onze website worden beheerd door Argeweb, jouw persoons gegevens gelieerd aan websitebezoek staan dus op hun servers.

 1. AXS

Ons netwerk en ons emailsysteem, inclusief back-ups, wordt beheerd door AXS. Jouw persoonsgegevens staan dus op hun servers.

 

Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Timmerfabriek Bebu B.V., maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten, tenzij wettelijke regelingen een langere bewaartermijn voorschrijven.

Persoons gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard, tenzij jij aangeeft dat je dit niet (meer) wilt. Je kan dit eenvoudig aangeven door een email te sturen naar info@bebu.nl .

 

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Timmerfabriek Bebu B.V. of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met twee staps verificatie. Bij deze twee staps verificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Timmerfabriek Bebu B.V..

Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk.

Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Timmerfabriek Bebu B.V. prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

 

Jouw rechten

 1. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Timmerfabriek Bebu B.V. zijn vastgelegd en die bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Timmerfabriek Bebu B.V. . Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

 1. Recht op rectificatie en aanvulling

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Timmerfabriek Bebu B.V. . Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

 1. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Timmerfabriek Bebu B.V. opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Timmerfabriek Bebu B.V. al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

 1. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Timmerfabriek Bebu B.V. zijn vastgelegd? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

 1. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Timmerfabriek Bebu B.V. niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan door contact op te nemen met deze instantie.

 1. Recht op stop gegevensgebruik

Wil jij niet dat Timmerfabriek Bebu B.V. jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via een email te zenden naar info@bebu.nl onder toezending van een kopie identiteit-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

 

Onze plichten

Timmerfabriek Bebu B.V. verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Timmerfabriek Bebu B.V. via e-mail.

Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Timmerfabriek Bebu B.V. de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Timmerfabriek Bebu B.V. met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Timmerfabriek Bebu B.V. behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Timmerfabriek Bebu B.V. dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Timmerfabriek Bebu B.V. te beschermen.

Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen?

Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens ;

 

Timmerfabriek Bebu B.V.

Energiebaan 13

3255 SB  Oude-Tonge

Kvk Nr 2009 9091

Btw Nr NL8090.450.B01

info@bebu.nl